In het voorjaar van 2018 lag de prijs van fosfaatrechten rond de €180 per kg fosfaat. De zuivelmarkt is continu in beweging en daarmee ook prijsontwikkeling. Sinds het fosfaatrechtenstelsel op 1 januari 2018 in werking trad zijn er verschillende ontwikkelingen gaande in de wet- en regelgeving. Dit maakt dat melkveehouders nog voorzichtig zijn met de aan- en verkoop van hun fosfaatrechten.

Veel melkveehouders hebben extra fosfaatrechten nodig om verschillende redenen: ze willen de generieke korting opvullen, de totale melkproductie van hun melkkoeien is gestegen, of ze hebben hun bedrijf uitbereid. Het aantal benodigde fosfaatrechten was in januari bekend, maar sinds die tijd zijn in de wet- en regelgeving een aantal (nieuwe) zaken definitief bevestigd. Dit brengt ook weer nieuwe vragen met zich mee.

Recente veranderingen in de wet- en regelgeving

Het stelsel fosfaatrechten blijft in ieder geval tot 2028 van kracht. De rechten zijn fiscaal afschrijfbaar voor een periode van tien jaar en komen als activa op de balans. Daarnaast maakt de vrijstellingsregeling voor vrouwelijk vleesvee het mogelijk dat ondernemers jongvee van vleesvee kunnen houden zonder fosfaatrechten. Vleesveehouders kunnen kiezen om wel of niet deel te nemen aan het fosfaatrechtenstelsel. In juli wordt definitief bekend gemaakt of deze vrijstellingsregeling goedkeuring krijgt van de EU.

Actuele prijs en vraag en aanbod fosfaatrechten

In het voorjaar van 2018 zijn vraag en aanbod in balans. Verwacht wordt dat de vraag in de loop van het jaar stijgt, omdat melkveehouders op dit moment nog afwachten of gedoseerd aankopen. Dit komt voornamelijk door de maatregelen van FrieslandCampina om het melkaanbod te sturen, en het recente advies over grondgebonden melkveehouderij. Het effect van deze ontwikkelingen op de prijs is op dit moment lager dan verwacht. De prijs van fosfaatrechten blijft redelijk stabiel en ligt rond de €180 per kg fosfaat.

Betrouwbaar advies bij de aan- en verkoop fosfaatrechten

Twijfelt u of u fosfaatrechten aan wilt kopen of wanneer u overgaat tot aan- of verkoop van uw fosfaatrechten? U kunt vrijblijvend contact opnemen met Frans Evers voor informatie over de actuele situatie. Door zijn jarenlange ervaring in de bemiddeling van productierechten kent hij de markt en denkt graag met u mee over uw bedrijfsontwikkeling.