VVO’s

Als dierhouder heeft uw bedrijf mogelijk een mestoverschot waarvan u een deel moet (laten) verwerken. VVO’s kopen is dan één van de opties om aan uw verwerkingsplicht te voldoen. Het kan ook zijn dat u juist meer mest hebt laten verwerken dan wettelijk nodig was. In zo’n geval kunt u VVO’s verkopen.

Wilt u een VVO afsluiten? Dan kunt u rekenen op ons uitgebreide netwerk voor het vinden van een geschikte partij. Met heldere afspraken en een correcte administratieve afhandeling zorgen wij dat uw Vervangende Verwerkings Overeenkomst perfect geregeld is.

Voor de actuele prijs VVO’s, meer informatie of vrijblijvend advies kunt u bellen naar 0314-335745. Appen kan ook naar 06-51289589.

VVO afsluiten

Als u een mestoverschot heeft, bent u sinds 2014 verplicht om een deel van dit overschot te laten verwerken. Het percentage is afhankelijk van de regio waar uw bedrijf is gevestigd. Veehouders in regio Oost moeten 52% van hun overschot verwerken, veehouders in regio Zuid 59% en in de regio Overig 10%. De overdracht van VVO’s is niet regio gebonden. Een overeenkomst tussen veehouders geldt voor één kalenderjaar en dient voor het einde van het kalenderjaar afgesloten en aangemeld te zijn.

VVO Pluimvee

Het afsluiten van VVO’s is niet mogelijk tussen pluimveehouders en niet-pluimveehouders (bijvoorbeeld varkenshouders en melkveehouders). Pluimveehouders onderling kunnen wel een Vervangende Verwerking Overeenkomst met elkaar aangaan.

Wilt u meer informatie of advies bij de aankoop, verkoop of het afsluiten van VVO specifiek voor uw bedrijfssituatie? Neem dan vrijblijvend contact op of bel/app direct met Frans op nummer 0651289589.