De 11 meest gestelde vragen over fosfaatrechten

Kan ik het beste fosfaatrechten kopen of leasen?
Als u extra fosfaatrechten nodig heeft kan dat op twee manieren. Kopen of voor één of meerdere jaren leasen. Wat voor u de beste strategie is, hangt af van uw bedrijfssituatie, financiële ruimte en toekomstplannen. Wilt u de voor- en nadelen van de verschillende opties voor uw bedrijf op een rijtje zetten? Neem dan vrijblijvend contact op. Wij begeleiden u ook bij de overdracht van fosfaatrechten, het vastleggen van afspraken in een koop- of leaseovereenkomst en bij het melden van de overdracht bij RVO.
Kan ik het beste fosfaatrechten verkopen of verleasen?
Mogelijk heeft u meer fosfaatrechten tot uw beschikking dan u benut. Of u maakt de beslissing om te stoppen met uw melkveebedrijf. Vooral dat laatste is geen gemakkelijke beslissing waar de nodige emoties bij komen kijken. Betrokken begeleiding bij het overdragen van uw fosfaatrechten is dan prettig. Fosfaatrechten zijn geld waard, maar de keuze voor verkopen of voor één of meerdere jaren verleasen hangt af van de situatie. Wilt u de voor- en nadelen van de verschillende opties voor uw bedrijf op een rijtje zetten? Neem dan vrijblijvend contact op. Wij begeleiden u ook bij het vinden van een geschikte koper of leaser, het vastleggen van afspraken in een koop- of leaseovereenkomst en bij het melden van de overdracht bij RVO.
Hoe zit het met afroming van fosfaatrechten?
Voor zowel verkoop als verlease van fosfaatrechten geldt een afroming van 10% per transactie. Dat houdt als volgt in: u heeft 125 kg fosfaat beschikbaar voor verkoop(bruto), dan blijft er na de afroming 112,5 kg over(netto). Dit laatste (netto) is ook de hoeveelheid die aangeboden en betaald wordt. De 10% die is afgeroomd gaat naar de landelijke ‘fosfaatbank’. Bij de overdracht aan familie of aanverwanten van de eerste, tweede of derde graad geldt een uitzondering. Er vindt dan geen afroming plaats. Sinds 2022 kunt u per kalenderjaar maximaal 100 kilogram fosfaatrechten afromingsvrij leasen of verleasen.
Geldt de afroming bij lease ook?
Net als bij verkopen geldt bij verleasen van fosfaatrechten een afroming van 10% bij de overdracht van verleaser naar leaser. Bij terug overdragen naar de verleaser wordt niet met 10% afgeroomd als deze binnen hetzelfde kalenderjaar wordt gemeld. Ook hier is het geval dat er géén afroming plaatsvindt bij lease aan familieleden of aanverwanten van de eerste, tweede of derde graad. Per 1 januari 2022 kunt u per kalenderjaar 100 kg fosfaat afromingsvrij leasen. 
Waarom een bemiddelaar inschakelen?
Fosfaatrechten kopen of verkopen is niet een beslissing die u dagelijks maakt. Zeker wanneer u besluit te stoppen met uw melkveebedrijf is dat niet gemakkelijk. Het aan- of verkopen van fosfaatrechten gaat gepaard met grote geldbedragen en de nodige administratie. Zo is het belangrijk dat u beschikt over contracten die inhoudelijk en juridisch correct zijn opgesteld. U vraagt zich misschien af: Hoe pak ik dat aan? Wat is de juiste timing? Wat gaat de prijs doen? Het is dan prettig als u kunt klankborden met iemand die de markt en de ontwikkelingen daarin goed kent. Bij Frans Evers krijgt u onafhankelijk advies, passend bij uw bedrijfssituatie. Heeft u eenmaal uw beslissing gemaakt, dan zorgen wij voor heldere afspraken, begeleiding rond de overeenkomst en de volledige administratieve afwikkeling van de overdracht. Zo heeft u er zelf zo min mogelijk werk mee en weet u zeker dat het hele traject van A tot Z perfect geregeld is.
Hoe werkt kopen/verkopen?
U wilt fosfaatrechten (ver)kopen of (ver)leasen. Op verschillende platforms vindt u vraag en aanbod, maar dan? Bij de overdracht komt de nodige administratie kijken, zoals het vastleggen van de afspraken in een contract, het invullen van overdrachtsformulieren bij de RVO en de financiële afwikkeling. Bij ons vindt u alles onder één dak. Van vraag en aanbod tot en met de administratieve afwikkeling van de overdracht. Iets wat voor u eenmalig of eens in de zoveel tijd speelt, is voor ons dagelijks werk. Zo kunt u er op vertrouwen dat de overdracht perfect geregeld is en u later niet voor verrassingen komt te staan.
Hoe lang duurt de overdracht van fosfaatrechten?
Voor de verwerking van de overdracht in fosfaatrechten betaalt u leges aan de RVO. De hoogte van deze leges is €100 per transactie. De koper of leaser ontvangt hiervan een factuur van de RVO. Dit kan ongeveer een maand duren. Na de betaling van de leges is de overdracht normaal gesproken binnen 8 weken rond. De koper/leaser en de verkoper/verleaser ontvangen dan een actueel overzicht van de geregistreerde fosfaatrechten. Rechten die in de loop van het jaar worden overgeschreven gelden voor het lopende kalenderjaar. Als u in december fosfaatrechten koopt, kan het zijn dat de overdracht niet volledig binnen dat kalenderjaar is afgerond. U hoeft zich dan geen zorgen te maken. De digitale ondertekening van de conceptmelding is leidend en dient uiterlijk 31 december ontvangen te zijn door de RVO.
Betaal ik als koper voor de bruto of netto kg fosfaatrechten?
Als koper betaalt u voor de netto kilogrammen fosfaatrechten. De afroming van 10% vindt al plaats voordat de rechten naar u worden overgedragen. Het aanbod fosfaatrechten op onze website is ook netto.
Hoe komt het aanbod tot stand?
Melkveehouders die over meer fosfaatrechten beschikken dan zij benutten of stoppen met hun melkveebedrijf nemen contact met ons op. De beschikbare rechten komen vervolgens in ons aanbod, maar blijven in eigendom van de verkoper. Onze taak is het vinden van een geschikte koper en het organiseren van de overdracht. Samen maken we heldere afspraken en komen we tot een goede prijs voor beide partijen.
Hoeveel fosfaatrechten heb ik nodig/hoe kan ik mijn (toekomstige) fosfaatproductie berekenen?
Als u meer koeien wilt melken of de productie per koe stijgt, heeft u mogelijk meer fosfaatrechten nodig. Hoeveel dat er zijn kunt u uitrekenen op basis van de fosfaatexcretie van de verschillende diercategorieën op uw bedrijf. Bij melkkoeien is dat afhankelijk van de gemiddelde melkproductie. Deze vindt u in tabel 6A op de website van de RVO. Voor jongvee staan de normen vast. Voor de berekening is het handig dat u de volgende gegevens bij de hand heeft:

  • Aantal stuks melkkoeien dat u melkt of wilt gaan melken (categorie 100 – melk- en kalfkoeien die tenminste één keer hebben gekalfd, incl. droogstaande koeien)
  • Gemiddelde jaarlijkse melkproductie voor bepalen fosfaatexcretie: zie tabel 6A
  • Aantal stuks jongvee <1 jaar (categorie 101 – jongvee jonger dan een jaar gehouden voor de melkveehouderij), fosfaatexcretie: 9,6 kg
  • Aantal stuks jongvee >1 jaar (categorie 102 – alle jongvee ouder dan een jaar), fosfaatexcretie: 21,9 kg

Heeft u meer fosfaatrechten nodig? Dan heeft u vast nog meer vragen. Bijvoorbeeld: Moet ik kopen of leasen? Wat gaat de prijs doen? Wat komt er allemaal bij de overdracht kijken? Wij adviseren u graag. Neem daarvoor vrijblijvend contact op.

Wat doet de markt en/of prijs fosfaatrechten?
De markt is continu in beweging, dat merkt u ongetwijfeld. Voorspellen wat de markt gaat doen of wat de prijs van fosfaatrechten gaat doen blijft lastig, maar wij volgen de ontwikkelingen op de voet en adviseren u daarin graag. Met meer dan dertig jaar ervaring hebben wij al heel wat ontwikkelingen meegemaakt en een groot netwerk opgebouwd. Wij spreken dagelijks melkveehouders, varkenshouders, pluimveehouders en akkerbouwers, maar ook andere partijen in de agrarische sector zoals banken, accountants, makelaars en adviseurs. Wilt u meer informatie? Eens sparren over uw plannen? Of advies bij de aankoop of verkoop van fosfaatrechten of andere productierechten? Neem dan vrijblijvend contact op.