Fosfaatrechten melkvee

In januari 2018 kregen alle Nederlandse melkveehouders fosfaatrechten toegekend. Het aantal rechten is gebaseerd op het aantal melkkoeien en jongvee op peildatum 2 juli 2015. De rechten zijn onderling tussen melkveehouders te verhandelen.

Wilt u fosfaatrechten kopen of verkopen?

Hieronder vindt u een greep uit het actuele aanbod en de actuele vraag naar melkvee fosfaatrechten.

Neem contact op voor vrijblijvend advies en de actuele prijs of bel Frans direct op 0314-335745.

Vraag Koop

AantalBenutbaarPrijs
6002019op aanvraag
11002019op aanvraag
8002019op aanvraag
1702019op aanvraag

Aanbod Koop

AantalBenutbaarPrijs
12002019op aanvraag
6202019op aanvraag
1402019op aanvraag

Voor het vaststellen van fosfaatrechten zijn onder andere de volgende gegevens van belang:
(bron: RVO)

 • aantal stuks melkvee per 2 juli 2015
 • melkproductie in 2015
 • gemiddeld aantal melkkoeien 2015
 • fosfaatruimte

Voor welk rundvee heeft u fosfaatrechten nodig?

 • Melkkoeien die tenminste één keer hebben gekalfd, inclusief koeien die drooggezet zijn (categorie 100)
 • Koeien die worden vetgemest en gemolken (categorie 100)
 • Jongvee jonger dan 1 jaar voor de melkveehouderij en vrouwelijke opfokkalveren voor de vleesveehouderij (categorie 101)
 • Jongvee ouder dan 1 jaar inclusief alle vleesvee, roodvleesstieren en fokstieren uitgezonderd (categorie 102)

Het wetsvoorstel fosfaatrechten melkveehouderij

Op 8 september 2016 publiceerde de overheid het wetsvoorstel tot invoering van fosfaatrechten voor de melkveehouderij. In december 2016 werd het wetsvoorstel aangenomen. De invoering van het stelsel gebeurt pas nadat de fosfaatproductie in Nederland onder het geldende plafond is gebracht. De invoerdatum is een jaar uitgesteld en staat nu op 1 januari 2018. Het wetsvoorstel baseert het aantal toe te kennen fosfaatrechten op het aantal stuks melkvee op de peildatum 2 juli 2015. Er wordt gerekend met de forfaitaire fosfaatexcretie. Het excretieforfait voor melkkoeien is afhankelijk van de gemiddelde melkproductie per koe over het gehele jaar 2015.

De toekenning van fosfaatrechten geldt voor bedrijven die bestaan op het moment dat het wetsvoorstel in werking treedt. Dit betekent dat ondernemers die hun melkveebedrijf willen beëindigen en de fosfaatrechten verkopen, moeten wachten tot 2018 om de toekenning (en vervolgens verzilvering) van fosfaatrechten niet te missen. De keuze voor de peildatum 2 juli 2015 betekent dat de rechten worden afgeroomd, omdat op dat moment het fosfaatplafond werd overschreden. De afroming zal plaatsvinden vóór toekenning van de rechten per 1 januari 2018. Daardoor zal de totale hoeveelheid rechten die op die datum wordt toegekend overeenkomen met het fosfaatproductieplafond in de derogatiebeschikking.

Volgens het wetsvoorstel zijn de fosfaatrechten vrij verhandelbaar. Voor bedrijven die de fosfaatproductie uitbreiden geldt de algemene maatregel van bestuur (AMvB) grondgebonden groei melkveehouderij. Bij de permanente of tijdelijke overdracht van rechten vindt (bij elke transactie) een korting van 10% plaats. Korting bij overdracht blijft achterwege bij vererving en bij overdrachten naar een persoon waarmee bloed- of aanverwantschap in de eerste, tweede of derde graad bestaat.

Akkoord tweede kamer rond invoeren fosfaatrechten

De behandeling in de Tweede Kamer heeft wel tot een aantal wijzigingen op het wetsvoorstel geleid:

 • Grondgebonden bedrijven worden ontzien bij de korting op de rechten. Bedrijven met een klein fosfaatoverschot worden beperkt gekort, tot ze grondgebonden zijn.
 • Er wordt nog gekeken naar de knelgevallenregeling, met name voor bedrijven die op 2 juli 2015 onomkeerbare financiële verplichtingen waren aangegaan en biologische bedrijven die bezig waren met omschakeling.
 • Er komt een regeling voor veehouders die gezamenlijk overeenkomen dat zij fosfaatrechten willen herverdelen vanwege per 2 juli 2015 uit geschaard vee.
 • De voorwaarden voor het verkrijgen van fosfaatrechten uit de fosfaatbank zullen in een ministeriele regeling worden opgenomen, zodat de Tweede Kamer hierop nog invloed kan uitoefenen.
 • In het wetsvoorstel was de mogelijkheid opgenomen om varkens- en pluimveerechten te kunnen korten. Deze mogelijkheid wordt geschrapt.

De Tweede Kamer stemde ook in met de wet grondgebonden groei melkveehouderij. In deze wet wordt nog de mogelijkheid voor het gebruik van voer-mestcontracten opgenomen. Melkveehouders met een fosfaatoverschot mogen dit plaatsen bij andere (akkerbouw)bedrijven binnen een straal van 20 kilometer. De overheid werkt dit no verder uit.

Kijk vooruit met uw veestapel, grondgebruik en voerstrategie naar de nieuwe situatie. Wilt u meer weten over fosfaatrechten of heeft uw bedrijf een fosfaatoverschot? Neem contact op voor meer informatie.