Deze week vonden de eerste overdrachten van fosfaatrechten plaats. Vanwege de onduidelijkheid over rechten voor vleesvee is dit later dan gepland. Eind maart werd bekend dat het jongvee van vleeskoeien niet meetelt in het fosfaatrechtenstelsel. Na een langzame start komt de handel nu op gang.

De aankoop of lease van fosfaatrechten betreft in dit eerste kwartaal relatief kleinere volumes. Er zijn drie redenen waarom melkveehouders fosfaatrechten nodig hebben: 

  1. Een groot aantal Nederlandse melkveebedrijven is grondgebonden. Dat wil zeggen dat ze meer fosfaat produceren dan dat ze op eigen landbouwgrond mogen aanwenden. Voor deze bedrijven geldt een korting van maximaal 8,3% op de fosfaatproductie in 2015. Met de aankoop van rechten kunnen melkveehouders het aantal koeien behouden, ze kopen als het ware de generieke korting af.
  2. De gemiddelde melkproductie per koe is sinds twee jaar gestegen. Dit betekent ook een toename van 1-2 kg fosfaat per koe.
  3. Melkveehouders die hun bedrijf uitgebreid hebben na 2015 hebben nu extra fosfaatrechten nodig om hun stallen vol te krijgen.

Actuele prijs fosfaat

“De prijzen zijn op dit moment stabiel en liggen momenteel rond de €180 per kilo”, vertelt Frans Evers. Dat komt neer op een waarde van €6.500-€7.500 per koe. “Melkveehouders hebben nog tot 31 december de tijd om beschikking te krijgen over de benodigde fosfaatrechten. Wat de prijs in de loop van het jaar gaat doen is nog lastig te voorspellen. Veel melkveehouders kopen gedoseerd rechten aan om het prijsrisico te spreiden.”