Halverwege het tweede kwartaal van 2018 ziet de markt rond fosfaatrechten er heel anders uit dan aan het begin van het jaar. De vraag neemt behoorlijk toe en daarmee ook de prijs. Deze ligt begin juni rond de €200 per kg fosfaat. De prognose voor de komende tijd is dat deze prijs stand houdt en mogelijk verder stijgt.

 

Na een piek in de eerste weken van 2018 bleef de markt voor fosfaatrechten in het eerste kwartaal stabiel. Begin mei veranderde dit en begon de vraag te stijgen. Veel melkveehouders wachtten de ontwikkelingen af of hadden nog niet voldoende inzicht in hun financieringsruimte. Nu de melkprijs goed is en de vooruitzichten positief zijn, willen ze volle kracht vooruit. Daardoor is de vraag de laatste weken toegenomen. Een kwart van de melkveehouders waarmee ik zaken doe heeft alle benodigde rechten al aangekocht. De overige driekwart koopt in etappes en heeft inmiddels een gedeelte van de benodigde rechten in bezit.

Aanbod fosfaatrechten schaars

Waar de prijs per kg fosfaat in het eerste kwartaal rond de €180 bleef hangen, is de prognose dat deze voorlopig rond de €200 blijft en mogelijk nog verder stijgt. Het aantal stoppers is na de invoering van het fosfaatrechtenstelsel minder groot dan aanvankelijk verwacht. Boeren willen vanwege de goede melkprijs melken en niet snijden in hun veestapel. Dat maakt de vraag groter en het aanbod schaars.

Advies bij de aan- en verkoop

De stijgende prijs brengt voor veel melkveehouders de vraag mee wanneer het juiste moment is om tot handel over te gaan. Naast inzicht in de marktontwikkeling komt er bij een transactie ook heel wat administratie kijken. Frans Evers kan u daarbij adviseren. In de afgelopen jaren zijn al heel wat marktontwikkelingen de revue gepasseerd, ook in het tijdperk van het melkquotum was de markt dynamisch. Dat is nu bij het fosfaatrechtenstelsel niet anders.

Neem voor vrijblijvend advies of het actuele aanbod gerust contact op.

Bel Frans Evers op 06-51289589