Op 1 januari 2018 trad het fosfaatrechtenstelsel voor de melkveehouderij definitief in werking. Alle melkveehouders in Nederland hebben in de eerste weken van januari te horen gekregen hoeveel fosfaatrechten ze toegekend krijgen. Eind vorig jaar werd al bekend dat fosfaatrechten fiscaal aftrekbaar zijn. Nu er eindelijk duidelijkheid is ondernemen veel melkveehouders actie.

Frans vertelt: “melkveehouders bepalen nu hun strategie voor de lange termijn. Fosfaatrechten bijkopen, een aantal koeien verkopen of het bedrijf staken en de rechten verkopen. De handel is in volle gang”. Het aantal koeien dat een Nederlandse melkveehouder mag houden is afhankelijk van het aantal melkkoeien en vrouwelijk jongvee dat het bedrijf op peildatum 2 juli 2015 telde. Verder telt de melkproductie in 2015 mee in de berekening van het aantal fosfaatrechten dat een bedrijf krijgt.

Meer plaats in de stal dan fosfaatrechten

Veel Nederlandse melkveebedrijven zijn grondgebonden, dat wil zeggen dat ze meer fosfaat produceren dan dat het bedrijf op de landbouwgrond kwijt kan. Voor deze bedrijven geldt een korting van maximaal 8,3% op de fosfaatproductie in 2015. Deze melkveehouders moeten extra fosfaatrechten aankopen als ze het aantal koeien willen houden waarvoor hun stal ruimte biedt. Frans vertelt: “het is vooral een uitdaging voor bedrijven die na afschaffing met het melkquotum in 2015 uitgebreid hebben, om hun stallen vol te houden of te krijgen. Ook grote bedrijven die verder willen groeien kopen rechten bij”. 

Melkveehouders maken langetermijnplannen definitief

“De prijzen van fosfaatrechten zijn stabiel en liggen momenteel rond de €190 per kilo”, vertelt Frans. Dat komt neer op een waarde van €7000-8000 per koe. Het fosfaatrechtenstelsel blijft in ieder geval tot 2028 van kracht en dat geeft zekerheid. “Nu ze weten waar ze aan toe zijn komen veehouders in actie”.