Met de invoering van fosfaatrechten geldt voor niet-grondgebonden bedrijven een korting van 8,3% op de fosfaatproductie op 2 juli 2015. Deze korting raakt veel bedrijven. Hoe vangt u dit op? Kopen of leasen en wat is een reële prijs?

50% van de melkveehouders is van plan om fosfaatrechten bij te kopen. Dit blijkt uit een recente enquête die boerderij.nl. Hiermee vullen ze de korting die hun bedrijf treft met de invoering van fosfaatrechten op. Melkveehouders die van plan zijn om over te gaan tot aankoop van fosfaatrechten vinden een terugverdientijd van 7 tot 10 jaar acceptabel voor de investering, zo blijkt uit de enquête.

Fosfaatrechten jongvee

Naast rechten bijkopen verwacht 40% jongvee in te wisselen voor melkvee om zo de toegewezen fosfaatrechten beter te benutten. Ook maakt de wet het mogelijk om fosfaatrechten te huren. Daarmee sluit de handel aan op de al bestaande stelsels voor varkensrechten en pluimveerechten.

Overdracht fosfaatrechten

Bij de overdracht van rechten door zowel verkoop als lease geldt ook een korting, namelijk een afromingspercentage van 10%. Het doel van deze korting is de fosfaatproductie onder het fosfaatplafond brengen. Het wetsvoorstel verbindt geen termijn aan de zogenaamde afroming. Dit betekent dat de korting blijft gelden, ook wanneer de fosfaatproductie gereduceerd is.

Actuele informatie en prijzen

Vanwege het afromingspercentage van 10% is het voor zowel leaser als verleaser gunstig om voor meerdere jaren een overeenkomst aan te gaan. De korting geldt per transactie.

Bij de koop of verkoop, maar ook lease en verlease van fosfaatrechten komt een zowel juridische als financiële administratie kijken. Bij Frans Evers kunt u terecht voor actuele informatie en prijzen van fosfaatrechten en andere productierechten. Wanneer u overgaat tot een overdracht bent u verzekerd van betrouwbare bemiddeling. Ook als u uw rechten wilt (ver)leasen kunt u rekenen op een uitgebreid netwerk waarin u een geschikt bedrijf vindt om een overeenkomst mee aan te gaan.

fosfaatrechten melkveehouderij te koop