De ontwikkelingen in de melkveesector volgen elkaar in rap tempo op en de wet- en regelgeving rond fosfaatrechten verandert mee. Zo maakte FrieslandCampina vorige week bekend het melkaanbod te gaan sturen, zodat het beter aansluit op de vraag uit de markt. Dit heeft ook gevolgen voor de handel en prijzen van fosfaatrechten. Klankborden met een onafhankelijke partij brengt inzicht en helpt melkveehouders bij het maken van keuzes.

Er is onrust op de zuivelmarkt. De grondgebonden productie en het sturen van het melkaanbod door FrieslandCampina heeft directe invloed op de handel en maakt de prijsontwikkeling van fosfaatrechten onzeker. Aan de andere kant zijn er ook ontwikkelingen die een positieve invloed hebben op de vraag en het aanbod fosfaatrechten. Zo werd in april definitief bekend dat fosfaatrechten fiscaal afschrijfbaar  zijn binnen een termijn van 10 jaar. Dit betekent dat ze gelijk worden getrokken met bijvoorbeeld varkensrechten en voorheen het melkquotum. Daarnaast werd ook bekend dat voor vrouwelijk vleesvee (dat niet gebruikt wordt voor de fokkerij) geen fosfaatrechten nodig zijn.

Sturen op ontwikkelingen in de markt

Melkveehouders hebben nog tot 31 december 2018 de tijd om over de benodigde fosfaatrechten te beschikken. Maar wat is het goede moment om over te gaan tot aankoop, verkoop of lease? Welke hoeveelheid in één keer aankopen of leasen? En waar gaat de prijs de komende tijd naartoe? Om antwoord te krijgen op deze vragen is het zinvol om te klankborden met een onafhankelijke partij.

Wanneer fosfaatrechten kopen of verkopen?

Neem voor advies over de actuele situatie vrijblijvend contact op met Frans Evers. Hij kan u bijpraten over de laatste ontwikkelingen in de wet– en regelgeving, maar ook de aan– en verkoop of lease van fosfaatrechten begeleiden. Zo kunt u een weloverwogen keuze maken voor de toekomst van uw bedrijf.