Nieuws

De agrarische sector blijft continu in beweging. Wat betekent dit voor uw bedrijf? Hieronder leest u het laatste nieuws over fosfaatrechten, pluimveerechten, varkensrechten, VVO’s, betalingsrechten en meer.

Kaarten nieuw uienseizoen liggen gunstig

De notering voor plantuien op de beurs in Goes is onveranderd. Dat is opmerkelijk volgens DCA marktexpert Pieter Post. Het aanbod neemt immers toe in de afgelopen jaren zag je dat dat op de prijs drukte. De handel van de laatste dagen zit zelfs tegen d…

Alarmbellen rinkelen vanwege trips in uien

Door het warme weer hebben trips de perfecte omstandigheden om zich te ontwikkelen en schade aan te richten in de uien. Verschillende percelen hebben al schade geleden en met het komende mooie weer zal de druk niet minderen. Hoe kun je het best voorber…

Stormloop op stikstofpilot met Lely Sphere

Er is onder melkveehouders zeer veel animo om mee te doen aan de pilot voor stikstofreductie met de Lely Spere. Hierin trekt de machinebouwer samen op met FrieslandCampina en Rabobank. In deze pilot is ruimte voor het plaatsen van 96 Lely Spheres, vers…

Vroege aardappelen in België gaan snel achteruit

De opbrengst op de percelen met vroege fritesrassen Amora en Sinora, die door het Interprovinciaal Proefcentrum voor de aardappelteelt (PCA) gevolgd worden, lopen iets voor op het langjarige gemiddelde. Het gewas begint wel erg snel te slijten. Dat bli…

Maïs ligt beter op schema dan vorig seizoen

De mais heeft afgelopen weken een explosieve groei gehad. De tropische weersomstandigheden hebben hierbij geholpen. Hoe lijkt het gewas op dit moment in vergelijking met vorig jaar en wat zijn de reacties van de melkveehouders?