Nieuws

De agrarische sector blijft continu in beweging. Wat betekent dit voor uw bedrijf? Hieronder leest u het laatste nieuws over fosfaatrechten, pluimveerechten, varkensrechten, VVO’s, betalingsrechten en meer.

Hier doet personeelstekort pas echt pijn

In de economische wereld is een lage werkloosheid meestal een gunstig teken. Maar in Groot-Brittannië dreigt een personeelstekort in allerlei sectoren juist een rem te zetten op de economische groei. Dat heeft zijn weerslag op de vooruitzichten van het…

NMV wil leden met contributie gaan splitsen

BTW-plichtige leden van de NMV moeten vanaf 1 september contributie betalen naar rato van hun bedrijfsgrootte. Andere leden hoeven dat niet, maar beiden houden evenveel stemrecht.

Arla verhoogt outlook 2021 na sterke halfjaarcijfers

Zuivelcoöperatie Arla heeft ondanks de voortdurende impact van de coronapandemie solide cijfers over de eerste helft van 2021 gepresenteerd. Verkochte volumes toonden een flinke groei, het netto resultaat steeg licht en het bedrijf wist volgens eigen z…

‘Najaarsneden ook passend in melkveerantsoen’

De Boerenbusiness Ruwvoertour volgt dit jaar 10 percelen maïs en gras verdeeld over Nederland. Hoogste tijd om te stand van zaken op te maken met de 10 deelnemende melkveehouders. Deze keer is dat Roel Assies, melkveehouder in Zeewolde (Flevoland).

Biologische markten komen voorzichtig op gang

De handel in biologische aardappelen, peen en uien komt voorzichtig opgang. Aan de vraag kant is het nog rustig door de vakanties en aan de aanbodkant moet de hoofdoogst nog beginnen. Het huidige jaar staat tot nu toe in het teken van een hoge ziektedr…