Nieuws

De agrarische sector blijft continu in beweging. Wat betekent dit voor uw bedrijf? Hieronder leest u het laatste nieuws over fosfaatrechten, pluimveerechten, varkensrechten, VVO’s, betalingsrechten en meer.

Kaasprijs stijgt snel, maar trekt de rest niet mee

De kaasprijzen bewegen aanhoudend omhoog, maar de melkpoeder en met name botermarkt haperen juist. De vloeibare markt is deze week weer behoorlijk weggezakt. In de marktupdate bespreekt redacteur Wouter Baan de ontwikkelingen en daarbij gaat hij ook in…

Een paar procent vrije aardappelen maakt markt

De aardappelnotering van de PotatoNL heeft de afgelopen weken rasse schreden omhoog gezet. Onder telers wordt druk gespeculeerd hoever de prijs nog kan stijgen en worden driftig vergelijkingen getrokken met de uienmarkt. De vraag die echter nauwelijks …

De dalende yen vertelt een pijnlijk verhaal

In de ontwikkelde wereld liggen centrale bankiers wakker van de hoge inflatie. In Nederland liep die vorige maand op van 5, 2% naar 6, 1%. Japan is echter de grote uitzondering. Daar lukt het de centrale bank maar niet om het inflatievuur op…

Onkruidbestrijding een eitje, groei uien niet super

De onkruidbestrijding verloopt tot nu toe goed. De bodemherbiciden hebben door de neerslag in begin van de maand mei goed gewerkt. De meeste gewastour percelen zijn nagenoeg vrij van onkruid en de contactherbiciden worden inmiddels toegepast.

Chinese economie duwt olieprijs verder omlaag

Door de zwakke Chinese economie is de olieprijs deze week met bijna $5 gedaald. Met name de industrie heeft het moeilijk, maar ook de groei van de dienstensector begint te vertragen. Door de lage prijs zijn alle ogen gericht op de OPEC+. Op het moment …