VVO’s

Sinds 2014 is het voor veehouders verplicht om een deel van hun mestoverschot te laten verwerken. Verwerkt elke veehouder dit deel dan ook zelf? Nee, vaak niet. Het is daarvoor mogelijk om een vervangende verwerkingsovereenkomst (VVO) af te sluiten. Enkele veehouders kiezen ervoor om meer te verwerken dan verplicht is en veehouders die hun deel niet willen verwerken, kunnen hun mestoverschot uitwisselen. Dit zorgt ervoor dat beide partijen kosten kunnen besparen én aan hun verwerkingsplicht kunnen voldoen.

Doorlopend vraag en aanbod. Neem contact op voor advies en de actuele prijs of bel Frans direct op 0314-335745.

Vervangende verwerkingsovereenkomst afsluiten

Kiest een veehouder ervoor om zijn mestoverschot niet te verwerken, dan moet hij op zoek naar een vervanger die dit overneemt. Hetzelfde geldt voor de veehouder die “te veel” mest verwerkt. Om een deel van de investering terug te verdienen, kan hij een VVO afsluiten. Een voordelige samenwerking voor beide partijen.

Het percentage mest dat verwerkt moet worden, is echter niet voor elke veehouder gelijk. Het hangt af van de regio waar het bedrijf is gevestigd. Veehouders in regio Oost moeten 52% van hun overschot verwerken, veehouders in regio Zuid zelfs 59% en in de regio “overig” 10%.

Advies en bemiddeling VVO’s

Frans Evers is de specialist die bemiddelt tussen de 2 partijen die een VVO af willen sluiten. Onze persoonlijke benadering zorgt ervoor dat beiden partijen tevreden naar huis gaan met dat waar ze voor kwamen. Heldere afspraken, goede overeenkomst en een correcte afwikkeling.